การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ
นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทาง CHOICETEC เท่านั้น ซึ่งข้อมูลสินค้าจะเป็นไปตามระบบ

ทางบริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ ในกรณีทั้งหมดดังต่อไปนี้
     1.  สินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีสภาพผิดปกติจากสาเหตุต่างๆ และมีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีรอยตำหนิทุกประเภท อาทิเช่น เบี้ยว งอ ถลอก มีรอยตำหนิ, รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
     2.  สินค้าเสียหายเนื่องจากเหตุปัจจัยภายนอก จากความไม่เสถียรของไฟฟ้า อาทิเช่น เหตุจาก ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
     3.  สติกเกอร์รับประกันของ CHOICETEC (CHOIX) ไม่คงสภาพตามดั้งเดิม อาทิเช่น มีรอยฉีกขาด, หลุดหาย หรือลบแก้ไข สติกเกอร์
     4.  ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีร่องรอย ดินสอ ปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และร่องรอยที่ไม่สามารถลบออกได้
     5.  ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี ในระบบสินค้า
     6.  ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
     7.  สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
     8.  หากบริษัทไม่สามารถเคลมสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทมีนโยบายคืนเงินตามสภาพของสินค้า โดยบริษัทเป็นผู้พิจารณา ถือเป็นที่สิ้นสุด
     9.  หากลูกค้าไม่สามารถรอระยะเคลม 7-14 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับสินค้าและส่งสินค้า ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ในกรณีใช้ระยะเวลาเคลมสินค้าเกิน 21 วัน ทางบริษัทจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินคืนสูงสุด5% จากราคาสินค้าที่ซื้อ ณ วันที่ชำระจ่ายให้แก่คุณลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com